🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Lập trình Robot

???? ▶️ Lộ trình học IOT

✔️ Giới thiệu về các sản phẩm IOT hiện tại
✔️ Cơ cấu cơ bản của một hệ thống IOT
✔️ Các bước xây dựng hệ thống IOT từ bắt đầu đến hoàn thiện

???? ▶️ Giới thiệu vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi
✔️ Giới thiệu về Arduino và nhiệm vụ của arduino
✔️ Giới thiệu về các chân và cổng kết nối của arduino
✔️ Giới thiệu các linh kiện điện tử chủ động và thụ động
✔️ Cảm biến, nút nhấn, biến trở, động cơ, servo,…

???? ▶️ Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C/C++
✔️ Lịch sử hình thành
✔️ Các khái niệm về hàm, biến, câu lệnh, thư viện
✔️ Thực hành sử dụng: biến, câu lệnh, hàm, đối tượng và thư viện
✔️ Các quy tắc, lưu ý khi lập trình

???? ▶️ Sơ đồ khối, sơ đồ trạng thái, lưu đồ thuật toán
✔️ Khái niệm và chức năng của các sơ đồ
✔️ Phân tích và lên hướng giải quyết một bài toán công nghệ thực tế
✔️ Bố cục, luồng tư duy trong một một bài lập trình

???? ▶️ Các loại tín hiệu, cách đọc, xuất tín hiệu
✔️ Tín hiệu analog, digital
✔️ Đọc và xuất tín hiệu analog từ các loại cảm biến và vi điều khiển

✔️ Lập trình ứng dụng vi điều khiển, xây dựng các hệ thống tự động: Máy chọn đồ ăn, dây chuyền tự động đếm sản phẩm, thiết bị giám sát trong nhà thông minh,…???? 

Đăng kí học ngay

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0