🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Lập trình giao diện

LỘ TRÌNH HỌC: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN

???? ▶️ HTML5

✔️ Các thẻ nâng cao
✔️ Sử dụng một số API hỗ trợ HTML5
✔️ Scalable Vector Graphic

???? ▶️ Framework Bootstrap
✔️ Cài đặt và nhúng Boot-strap vào trang HTML
✔️ Sử dụng Bootstrap trong HTML
✔️ Thực hành làm 1 trang Web đẹp mắt với Boot-strap

???? ▶️ Framework AngularJS
✔️ Tìm hiểu về JavaScript (JS)
✔️ Tìm hiểu và thực hành với framework AngularJS
✔️ Thực hành làm to do list

???? ▶️ Thực hành xây dựng dự án
✔️ Website bán hàng online
✔️ Các tính năng của khách hàng: Đăng ký/ Đăng nhập, xem, tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và đặt mua,…
✔️ Các tính năng của quản trị viên: Quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm, hóa đơn,…


Đăng kí học ngay

BLACKFRIDAY - QUÀ TẶNG NGẤT NGÂY

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0