🚀 Chi tiết khóa học

GetIns

Giao tiếp không dây

???? Lộ trình khóa học


      ▶️ Các kết nối không dây

✔️ Định nghĩa các loại kết nối: I2C, SPI, UART
✔️ Hàm ngắt, timer
✔️ Truyền nhận tín hiệu giữa các vi điều khiển: Master - Slave

???? ▶️ Cảm biến và cơ cấu chấp hành
✔️ Tiếp tục về các loại thiết bị: Cảm biến khoảng cách, cảm biến hồng ngoại, cảm biến rung
✔️ Thiết kế xe tự động đi theo đường có sẵn

???? ▶️ Truyền thông không dây
✔️ Giới thiệu về các hình thức truyền thông không dây: Hồng ngoại, RF, Wifi
✔️ Khởi tạo, truyền nhận thông tin từ các cảm biến đến một bộ xử lý trung tâm
✔️ Điều khiển từ xa các thiết bị điện tử

???? ▶️ Xây dựng dự án: Nhà hàng thông minh
✔️ Ôn tập lại những kiến thức quan trọng để xây dựng một sản phẩm robot
✔️ Thiết kế mạch chọn đồ ăn 
✔️ Gửi tín hiệu về đồ ăn đã được chọn đến bộ xử lý trung tâm
✔️ Xây dựng xe tự động chuyển đồ ăn

???? ▶️ Xây dựng dự án: Nhà thông minh
✔️ Html cơ bản, xây dựng giao diện web
✔️ Giới thiệu các tập lệnh AT và thư viện hỗ trợ module wifi ESP8266
✔️ Xây dựng các thiết bị thông minh
✔️ Truyền nhận và điều khiển thiết bị qua web localĐăng kí học ngay

BLACKFRIDAY - QUÀ TẶNG NGẤT NGÂY

© 2019 - Get Ins - Hệ Sinh Thái Học Tập Công Nghệ 4.0